หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 18 เมตร พื้นที่ใช้สอย 288 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้…

ป้ายกำกับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

You missed