ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 18 เมตร พื้นที่ใช้สอย 288 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You missed