ประวัติโรงพยาบาลวังทรายพูน

ประวัติโรงพยาบาลวังทรายพูน

ประวัติโรงพยาบาลวังทรายพูน ตั้งอยู่ที่ 340 หมู่ 1 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180      อยู่ติดทางหลวงหมายเลข 11 ผู้บริจาคที่ดิน นายสมเกียรติ ภู่ลออ บุตร นายตรง-นางทองอยู่ ภู่ลออ เมื่อวันที่ 13มิ.ย.2528 จำนวน 20ไร่3งาน 38 ตารางวา  ในการสร้างโรงพยาบาลผู้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2528 เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2528 เดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง โดยมีนายแพทย์ ยงยศ ปลื้มจิตติกุล เป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคนแรกได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในปี พ.ศ.2540